Перейти к содержимому

Публичная оферта

Договір публічної оферти

про надання послуг

Провайдер Internet Space .UA, з однієї сторони, та

будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, (далі – «Замовник» або «Клієнт»), далі разом іменуються Сторонами, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір публічної оферти про надання послуг (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти цей Договір з будь-яким Замовником.

 1. Основні терміни та визначення, що використовуються в Договорі
  1. Кабінет клієнта – особистий обліковий запис клієнта, в якому він має можливість керувати рахунками, робити замовлення, проводити платежі та вчиняти інші дії, необхідні для управління можливостями особистого облікового запису клієнта. Кабінет клієнта розміщений на Сайті.
  2. Логін – унікальний для сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з паролем слугує ідентифікатором Клієнта.
  3. Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Клієнта.
  4. Обліковий запис (Акаунт)– сукупність наданої інформації про Клієнта, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до системи, інформацію для авторизації і обліку.
  5. IP-адреса (Internet Protocol address) – це унікальний числовий ідентифікатор, який призначається кожному пристрою, що підключений до мережі Інтернет.
  6. Проксі-сервер (proxy-сервер) – це проміжний сервер, який працює як посередник між клієнтськими пристроями (наприклад, комп’ютерами користувачів) і цільовим сервером, до якого вони звертаються.
  7. VPN (Virtual Private Network) – це технологія, яка створює захищене з’єднання між двома або більше пристроями через мережу Інтернет.
  8. Uptime – це термін, який використовується для визначення часу, протягом якого комп’ютерна система або сервіс функціонує безперервно без відмови або перерви.
  9. Швидкість інтернет-мережі – визначається як швидкість передачі даних через мережу з одного пристрою до іншого.
  10. Інтернет-трафік – це обсяг даних, що передається через мережу Інтернет від одного пристрою до іншого.
  11. Паразитарний інтернет-трафік – це вид трафіку, який виникає в результаті діяльності шкідливих програм, які несанкціоновано використовують ресурси мережі чи комп’ютера Замовника.
  12. Сайт – сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям Виконавця та розміщеного за посиланням: https://my.internetspace.com.ua .
  13. Спам – це небажані повідомлення, які надсилаються користувачам без їхнього попереднього дозволу. Це може бути електронна пошта, текстові повідомлення, коментарі на веб-сайтах, а також рекламні або інші повідомлення, що містять непотрібну або образливу інформацію.
  14. Хакінг – це процес зламу або незаконного доступу до комп’ютерних систем або мереж з метою отримання несанкціонованої інформації, завдання шкоди або використання ресурсів системи без дозволу.
  15. Решта термінів, що використовуються у тексті цього Договору, мають те значення, що їм дано у відповідному підпункті, пункті та/або Розділі Договору.
  16. Заголовки (пункти/розділи) Договору публічної оферти (приєднання) призначені тільки для зручності і жодним чином не впливають на зміст або тлумачення Договору публічної оферти (приєднання).
 2. Загальні положення Договору
  1. Згідно цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги хостингу серверів, оренди серверів та адміністрування серверів відповідно до обраного Замовником тарифу. Перелік тарифів і їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця.
  2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  4. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом його акцептування.
  5. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку на день укладення Договору.
  6. Здійснення реєстрації Акаунту, проставлення відмітки (v) вважається беззаперечним фактом про погодження Клієнта з умовами даної Публічної оферти (акцепту Користувачем даного Договору).
  7. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
  8. Якщо Клієнт не згодний з умовами цього Договору, він не має права укладати цей Договір, та здійснювати реєстрацію свого Акаунту.
 3. Вимоги до Клієнта
  1. Можливість отримання Послуг надається тільки повністю дієздатним фізичним особам, які досягли 18-річного віку.
  2. Виконавець не несе відповідальності за здійснення доступу та використання Послуг фізичною особою, яка є громадянином/резидентом або отримує доступ до Послуг з країни, в якій такі Послуги заборонені законом або в якому існують будь-які інші заборони та обмеження щодо їх використання та доступу.
  3. Створюючи Обліковий запис, Клієнт заявляє та гарантує, що:
   1. він досяг віку дієздатності для укладення та прийняття зобов’язань за цим Договором та Угодою користувача, відповідно до чинного законодавства України;
   2. йому раніше не було заборонено або тимчасово не обмежувалося надання Послуг.
  4. Інформація про Клієнта (надана Клієнтом) не містить неправдиві або сфальсифіковані дані та дані, що вводять в оману.
  5. У разі, якщо Виконавець має підозри або фактичні дані про те, що Клієнт вчиняв хакінг, розсилку спаму, створював паразитарний трафік, розповсюджував порнографічні матеріали, персональні дані третіх осіб тощо Виконавець має право відмовити Клієнтові в наданні Послуг (повністю або частково) та/або призупинити дію Акаунта Клієнта без можливості відшкодування коштів.
  6. Для отримання доступу до Облікового запису, Клієнт повинен погодитися з умовами даної публічної оферти (акцептувати даний Договір) та зареєструвати свій Обліковий запис (акаунт). Реєстрація включає в себе, зокрема, але не виключно, зазначення ПІБ, надання діючої електронної пошти, тощо.
  7. Клієнт зобов’язаний дотримуватись умов цього Договору, положень, правил які містяться в Сайті.
  8. Клієнт повідомляє Виконавця про будь-які несправності, які виникли в процесі отримання Послуги шляхом звернення до Технічної підтримки.
  9. Клієнту заборонено передавати третім особам дані за допомогою яких можна авторизувати свій Акаунт в на Сайті.
  10. Клієнту забороняється перепродувати чи надавати у користування Послуги Виконавця третім особам.
 4. Послуги та порядок взаєморозрахунків
  1. Дані, зазначені при реєстрації, повинні бути достовірними і забезпечувати належну ідентифікацію Замовника. Замовник відповідальний за безпеку і належне використання логінів, паролів та іншої інформації і повинен робити всі необхідні кроки, щоб гарантувати, що вони зберігаються належним чином. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку втрату конфіденційності чи будь-який збиток, що є результатом відмови Замовника виконувати ці умови. Замовник приймає повністю відповідальність за всі дії, зроблені під його паролем – з відома Замовника або без нього.
  2. Послуги надаються, як описано на Сайті за цінами (тарифами) вказаними на Сайті Виконавця.
  3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні, у формі 100% передоплати вартості обраних на Сайті Послуг, шляхом перерахунку грошових коштів на банківський рахунок Замовника.
  4. Клієнт має право відмовитись від послуги із поверненням коштів за невикористаний період виключно, якщо послуги/обладнання Виконавця мали Uptime менше 99,95% (розрахунок період — рік).
  5. Виконавець залишає за собою право в будь-який час змінювати, покращувати, припиняти, тимчасово або постійно, послуги (або будь-яку частину цього) з або без повідомлення, і Замовник погоджується, що Виконавець має на це законне право по відношенню до Замовника або будь-якої третьої особи.
  6. Виконавець залишає за собою право змінювати ціни за послуги. Повідомлення про зміну цін за послуги та зміну тарифних планів проводиться шляхом публікації їх на сайті. При зміні цін на послуги Замовники, що оплатили послуги заздалегідь, продовжують отримувати обслуговування за старою ціною і на колишніх умовах.
  7. Виконавець гарантує заявлені згідно тарифу параметри Послуги (швидкість інтернет з’єднання, необмежений трафік) на стороні свого обладнання та не гарантує збереження якості «на шляху» до Клієнта.
  8. Виконавець не відповідає за роботу сторонніх інтернет-ресурсів.
  9. Якщо надану Клієнту Виконавцем IP-адресу заблокують (буде обмежено доступ) на сторонньому ресурсі, дана IP-адреса не замінюється на нову.
 5. Політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та політика «Знай свого клієнта»
  1. Виконавець вживає всіх необхідних заходів і використовує найкращі стандарти з метою дотримання всіх чинних Законів та нормативно-правових актів, що стосуються боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. Виконавець докладатиме всіх розумних зусиль для виявлення та запобігання використанню послуг особами, причетними до будь-якої злочинної діяльності в будь-якій юрисдикції.
  2. Щоб уникнути і знизити можливі ризики залучення Виконавця в будь-який вид незаконної діяльності, Виконавець діє відповідно до Політики AML/CFT і відповідно до внутрішніх процедур по боротьбі з відмиванням грошей, протидії фінансуванню тероризму та «Знай свого клієнта».
  3. Політика (процедури) AML/CFT Виконавця зокрема, охоплює такі питання:
  • внутрішній контроль;
  • навчання персоналу;
  • процедури верифікації;
  • моніторинг, аналіз ступеня ризиків і підхід, заснований на аналізі ступеня ризиків;
  • аудит програми протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
 1. Якщо у Виконавця є підстави вважати, що на Акаунті відбувається будь-яка підозріла активність (будь-які скарги третіх осіб на будь-яку підозрілу активність) або ж Користувачем здійснюються/плануються до здійснення будь-які підозрілі дії, Виконавець може на свій власний розсуд: відмовитися від надання Послуг; заблокувати доступ Клієнта до його Акаунта; розірвати цей Договір без попереднього повідомлення Клієнта.
 2. Конфіденційність
  1. Замовник погоджується, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до даного Договору, рівно як інформація про діяльність Виконавця, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Замовнику в результаті укладення та виконання даного Договору, вважається конфіденційною. Крім того для цілей даного Договору конфіденційною вважається інформація, яка є комерційною таємницею Виконавця. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю у відповідності із законодавством України, однак, щодо якої Виконавцем було заявлено про те, що вона є конфіденційною.
  2. Інформацією, яка не підлягає розголошенню становить будь-яка інформація, отримана Замовником у паперовій, електронній, усній формі у зв’язку із підписанням та/чи виконанням цього договору, зокрема, але не виключно – ідеї, методології роботи, інновації будь-якого характеру, які винайдені, придумані, розроблені, здійснені та/або втілені Виконавцем, дані, які містяться на комп’ютерах, серверах, знімних носіях, хмарних сервісах зберігання даних Виконавця, бази даних Виконавця.
  3. Зобов’язання щодо дотримання правового режиму конфіденційної інформації відповідно до цього договору не поширюються на інформацію, яка

у момент її отримання іншою стороною є публічною (загальновідомою для необмеженого кола осіб);

після її отримання іншою стороною стає публічною з іншої причини, ніж порушення зобов’язань, викладених у цьому договорі;

на законних підставах була власністю сторони до того, як вона була отримана від іншої сторони;

отримана іншою стороною від третьої сторони, що на законній підставі уповноважена її надавати за умови, що ця сторона не пов’язана зобов’язанням стосовно збереження конфіденційності відповідної інформації із джерелом її походження;

дозволена до поширення згідно з письмовим дозволом (згодою) сторони – власника, володільця конфіденційної інформації;

стала відомою іншій стороні до моменту укладення цього договору з інших джерел;

є або стає загально відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисних дій сторони – власника, володільця конфіденційної інформації;

згідно чинного законодавства не може вважатися конфіденційною.

 1. Замовник зобов’язується зберігати у таємниці інформацію, яка умовами цього договору визначена конфіденційною, вживати усіх максимально можливих заходів для того, щоб запобігти розголошенню конфіденційної інформації будь-яким способом.
 2. Якщо Замовник вважає, що існує загроза розголошення (розкриття) конфіденційної інформації всупереч вимогам цього договору або відбулося таке розголошення (розкриття), або конфіденційна інформація була розголошена без порушення умов цього договору, така сторона негайно, не пізніше дня, наступного за днем встановлення наявності загрози розголошення (розкриття)/ наступного за днем розголошення (розкриття) конфіденційної інформації, письмово та шляхом надіслання електронного листа інформує про це Виконавця.
 3. Кожна сторона зобов’язується використовувати отриману конфіденційну інформацію виключно з метою виконання умов цього договору, у спосіб, передбачених умовами цього договору.
 4. У випадку якщо Замовник порушує умови Договору, щодо розкриття конфіденційної інформації, несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України, а також зобов’язаний відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної інформації.
 5. У випадку порушення Замовником зобов’язань щодо нерозголошення конфіденційної інформації за цим Договором, він зобов’язаний на вимогу Виконавця сплатити йому штраф у розмірі 20 000,00 грн. за кожен факт порушення.
 6. Конфіденційну інформацію, отриману у спосіб, який фізично не передбачає повернення, Сторона зобов’язується знищити негайно не пізніше дати припинення відповідних договірних зобов’язань.
 7. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
 8. Відповідальність
  1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
  2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю та майну Клієнта, іншим особам внаслідок отримання Клієнтом Послуг.
  3. Виконавець має право стягувати з Клієнта штраф за вчинення Клієнтом діянь наведених у пункті 3.5. цього Договору, шляхом стягнення з авансових платежів штрафу у сумі вартості обраних Замовником Послуг за два календарні місяці.
  4. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
  5. Надання Виконавцем інформації правоохоронним органам, суду іншим уповноваженим підприємствам, установам, організаціям даних Клієнта не є порушенням умов даного договору по конфіденційності.
 9. Порядок вирішення спорів
  1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
  2. Всі претензії (скарги) користувача до Виконавця щодо Послуг направлятися Замовником на адресу електронної пошти Виконавця, вказану в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі. Термін розгляду претензії (скарги) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається відповідне рішення.
  3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 10. Термін дії і розірвання Договору
  1. Цей договір набирає чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до його повного виконання Сторонами.
  2. Дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника відбувається за умови обов’язкового письмового повідомлення Виконавця не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати розірвання.
  3. Виконавець має право достроково розірвати Договір у разі невиконання та/або неналежного виконання Замовником зобов’язань за Договором. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Договір вважається розірваним з дня відправлення будь-якими засобами зв’язку відповідного повідомлення Замовнику.
  4. Сторони погодили, що у разі дострокового розірвання/припинення Договору будь-якої із Сторін, сума сплачених Виконавцю грошових коштів Замовнику поверненню не підлягає.
 11. Інші умови та застереження
  1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту опублікування відповідних змін у послугах. Незалежно від будь-яких інших положень цього Договору, Клієнт підтверджує, що Виконавець має право обмежити доступ Клієнта, встановити певні обмеження для Клієнта та/або тимчасово призупинити дію Акаунта та/або доступу Клієнта до Послуг, заблокувати Кошти на балансі Акаунта, якщо, на розсуд Виконавця, має місце будь-яка з таких обставин, або Виконавець вважає таку обставину ймовірною:
   1. порушення безпеки сервісів (послуг);
   2. при виникненні підозр про порушення або фактичне порушення цього Договору, Політики AML/CFT, або будь-яких застосовних Законів та нормативно-правових актів;
   3. з метою дотримання Законодавства (включно, крім усього іншого, із забороною або обмеженням будь-якого Цифрового активу);
   4. виявлення незвичайної та/або підозрілої активності на Акаунті; виявлення несанкціонованого доступу до Акаунта;
   5. в зв’язку з ринковими умовами або умовами щодо конкретного Віртуального активу що на думку Виконавця, є необхідним заходом;
   6. в інших випадках, які Виконавець вважає достатньою обставиною для блокування доступу до Акаунту;
   7. на Акаунті виявлено активність, пов’язану з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму; порушення Користувачем чинних Законів та нормативно-правових актів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму;
   8. Акаунт Користувача і пов’язані з ним дії стали предметом кримінального розслідування, що стало відомо Виконавцю;
   9. Акаунт використовується особами, що підпадають під санкції ООН, ЄС або США;
   10. при фактичному порушенні Користувачем цієї Угоди користувача, Політики конфіденційності або будь-яких чинних Законів.
  2. Період Обмеження отримання Послуг, блокування Акаунта визначається Виконавцем.
  3. У випадку блокування або видалення Акаунту, Клієнт має право звернутись до Технічної підтримки для отримання коштів, які були розміщені на балансі Акаунта упродовж 7 (сім) календарних днів з моменту такого блокування та/або видалення. У випадку відсутності такого звернення у встановлений строк, кошти, які були розміщені на такому Акаунті Клієнта, стають власністю Виконавця.
  4. За наявності обставин визначених пунктами 11.2.7., 11.2.8, 11.2.9., 11.2.10 цього Договору, Виконавець може в односторонньому порядку припинити дію (розірвати) цей Договірпублічної оферти.
  5. У разі припинення дії цього Договору публічної оферти (приєднання) через шахрайську діяльності Клієнта, порушення ним приписів нормативних-правових актів у сфері відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, протидії фінансуванню тероризму, істотного порушення Користувачем цього Договору (включно, крім іншого, з використанням Сервісів Особою під санкціями) або в рамках розслідування шахрайських дій і боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Виконавець має право анулювати Дані Акаунта Клієнта та/або накласти (і стягувати) штраф у розмірі всього залишку коштів на балансі Акаунта Клієнта.
  6. До відносин між Виконавцем і Клієнтом застосовуються положення законодавства України.
  7. Послуги і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Виконавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Клієнтів або без такого.
  8. Кожна із сторін договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій стороні однозначну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Кожна із сторін договору підтверджує, що повідомлена про включення її персональних даних до бази персональних даних іншої сторони, про свої права як суб’єкта персональних даних, про мету збору цих даних та про осіб, яким ці дані передаються.