Перейти до вмісту

Публічна оферта

Про надання послуг з розміщення проксі, VPN, веб-серверів (хостингу) та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет, які надалі іменуються Послуги на обладнанні провайдера Internet Space .UA, що іменується надалі Виконавець. Послуги надаються будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (Договорі) умови та оплатила Послуги Виконавця, яка надалі іменується Абонент. Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Преамбула

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є акцепт даної оферти у Кабінеті клієнта за адресою: https://my.internetspace.com.ua або факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати Послуг та одержання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Абонента на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою: https://my.internetspace.com.ua.

Номером Договору є унікальний номер платника, який видається при реєстрації у Кабінеті клієнта.

Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються провайдеру Internet Space .UA з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі

Акаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталогу.

Домен — область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS). Домен ідентифікується ім’ям домену.

Реєстрація домену — занесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену адміністратором.

Реєстратор – організація, що бере на себе відповідальність за реєстрацію доменного імені, його продовження та інші супровідні операції. У даному Договорі це Виконавець.

Реєстрант – юридична або фізична особа, яка є ініціатором процедури реєстрації домену та яка є або планує стати власником домену, що реєструється.

E-mail – електронна пошта.

Web-сайт — електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс.

DNS-сервери – сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

Кабінет клієнта – особистий акаунт клієнта, в якому він має можливість керувати рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця: https://my.internetspace.com.ua.

Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з паролем слугує ідентифікатором Абонента.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Абонента.

Спам — масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок таке інше), як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Хостинг – розміщення Web-сайту і електронної пошти Абонента на сервері Виконавця.

1. Загальні положення

1.1 За даною угодою Виконавець переймає на себе обов’язок надавати Абонентові такі Послуги:

відкриття акаунту (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);

виділення Абонентові дискового простору на устаткуванні Виконавця, відповідно до вибраного і сплаченого тарифного хостинг-плану, для розміщення Web-сайту Абонента і зберігання на вказаному просторі інформації Абонента протягом термінів, встановлених цим Договором;

реєстрацію і продовження реєстрації доменних імен Абонента;

підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів;

можливість використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;

здобуття Абонентом необхідних даних для підключення до Послуг;

консультації по електронній пошті, в особистому кабінеті та за телефоном технічної підтримки;

інші Послуги, описані на сайті Виконавця: https://internetspace.com.ua.

1.2 Розмір і технічні характеристики Послуг хостингу, а також їх вартість за даною угодою визначаються обраним видом хостингу Абонента та його тарифним планом згідно інформації, наданої на сайті Виконавця: https://internetspace.com.ua.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1 Надавати Послуги, вказані в п.1 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного та сплаченого Абонентом тарифного плану, а також забезпечувати роботу технічної служби підтримки.

2.1.2 Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування, використовуваного для розміщення та обслуговування Web-сайту Абонента до мережі Інтернет, за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

2.1.3 Не розголошувати дані Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4 Сповіщати Абонента про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування та методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше ніж за 10 робочих днів, повідомляючи Абонента засобами електронного звязку.

2.1.5 Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за збиток будь-якого роду, понесений ним у зв’язку зі втратою ним своїх реквізитів доступу до акаунту та Web-сайту.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1 Своєчасно сплачувати Послуги Виконавця згідно з вибраним тарифним планом та на умовах цього Договору. При несплаті Послуг більше 30 календарних днів дія Договору припиняється.

2.2.2 Самостійно охороняти від поширення та публікації привласнені йому логін та пароль акаунту. У разі обнародування цієї інформації, відповідальність за нанесену шкоду від використання реквізитів акаунту третіми сторонами, Виконавець не несе.

2.2.3 Узгоджувати налаштування та запуск будь-якого додаткового або нестандартного програмного забезпечення з Виконавцем.

2.2.4 Не використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство.

2.2.5 Не публікувати або передавати будь-яку інформацію, або програмне забезпечення, яке містить у собі “віруси”, інші шкідливі програми, які здатні порушити роботу комп’ютерів.

2.2.6 Не підроблювати службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти.

2.2.7 Не здійснювати масову розсилку повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може слугувати підставою для включення адреси в який-небудь список для масової розсилки повідомлень.

2.2.8 Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником.

2.2.9 Не здійснювати дій з передачі комп’ютерам або устаткуванню третіх осіб безглуздої або даремної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп’ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об’ємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементів.

2.2.10 Не використовувати Послуги для поширення та передачі порнографічних матеріалів.

2.2.11 Не порушувати правил надання Послуг, що опубліковані на офіційному сайті Виконавця, за адресою: https://internetspace.com.ua/conditions/.

2.2.12 Не публікувати та/або іншим способом поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб, або ділову репутацію юридичних осіб.

2.2.13 Не публікувати та/або використовувати ідентифікаційні персональні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи прямо уповноважили Абонента.

2.2.14 Не публікувати та/або поширювати матеріали, що захищаються авторськими правом, тим самим порушуючи авторські та суміжні права.

2.2.15 Не розміщувати схеми обману, засоби для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; поширювати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції по послугах розсилки спаму.

2.2.16 Абонент згоден на зберігання та обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин в сфері інформатизації.

2.2.17 Абонент підтверджує свою згоду на розголошення його персональних даних у випадку, зв’язаному із порушенням або підозри на порушення правил п.2 цього Договору.

2.2.18 Інформація про себе, надана Реєстрантом Реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.

2.2.19 Реєстрант має негайно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни інформації, згаданої у пункті 2.2.17 вище, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені.

2.2.20 Реєстрант погоджується та розуміє, що у разі виявлення Реєстратором невірної або неправдивої інформації, наданої при реєстрації або зміні контактних даних домену, Реєстратор має право призупинити делегування домену аж поки вірна інформація буде надана Реєстрантом.

2.2.21 Реєстрант погоджується, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання та публікації інформації, яка надається ним Реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

2.2.22 Реєстрант погоджується та розуміє, що операції переносу доменів до інших реєстраторів та зміна контактної інформації можлива тільки за умови отримання офіційного письмового звернення Реєстратором від Реєстранта. Якщо доменне ім’я зареєстровано на користь юридичної особи, то лист має бути сформований на фірмовому бланку організації та підтверджений печаткою організації та підписом керівника. Якщо доменне ім’я зареєстровано на користь фізичної особи, то для передачі прав або переносу домену необхідно до завіреного підписом Реєстранта листа додати завірені копії 1 та 2 сторінок паспорту Реєстранта, що підтверджують його особу.

2.2.23 Реєстранту відомо, що у випадку припинення діяльності Реєстратора, домени Реєстранта будуть передані до іншого реєстратора доменних імен зі збереженням інформації про доменні імена та прав власності на них.

2.2.24 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом публічних доменів, що доступний за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua.

2.2.25 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua і kiev.ua, який опублікований за адресою: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua.

2.2.26 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, що доступний за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua.

2.2.27 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, опублікованою за адресою: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/.

2.2.28 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Регламентом публічного інтернет-сервісу WHOIS https://hostmaster.ua/services/.

2.2.29 Реєстрант погоджується, що він ознайомився та погодився з Порядком супроводу доменного імені в разі, коли воно не обслуговується Реєстратором, що доступний за посиланням: https://hostmaster.ua/services/.

2.2.30 Реєстрант погоджується з відсутністю відповідальності Реєстратора, Адміністратора та Оператора Реєстру щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

3. Вартість Послуг i порядок розрахунків

3.1 Вартість тарифних планів хостингу описана на офіційному вебсайті Виконавця за адресою: https://my.internetspace.com.ua.

3.2 Вартість Послуг реєстрації, продовження та переносу доменних імен описана на офіційному вебсайті Виконавця за адресою: https://my.internetspace.com.ua.

3.3 Вартість Послуг випуску та продовження електронних сертифікатів SSL описана на офіційному вебсайті Виконавця за адресою: https://my.internetspace.com.ua.

3.4 Вартість Послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем у відповідності до п.2.1.4 цього Договору. Якщо Абонент не згоден з відповідними змінами, він зобов’язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. У цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту введення нових умов оплати та після завершення передплаченого Абонентом періоду. Відсутність повідомлення з боку Абонента означає його згоду зі змінами і цей Договір продовжує діяти з урахуванням нових умов.

3.5 Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова та загальна інформація передається Виконавцем Абонентові електронною поштою.

3.6 При порушенні Абонентом визначеного цим Договором порядку розрахунків, Виконавець має право припинити надання Послуг Абонентові. Протягом 30-ти (тридцяти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Абонента, логін Абонента та вміст його Web-сайту зберігаються за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст акаунту Абонента може бути автоматично видалений, а Договір розірваний. Для Послуг VPS/VDS, VPN, proxy у разі несплати Послуги Абонентом, сервер буде видалений протягом 3-х днів з моменту закінчення оплаченого терміну користування Послугою.

4. Особливі умови та відповідальність Сторін

4.1 Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Абонентові в результаті використання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Абонентом в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, змін функцій та інших причин. Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування Web-сайтом залежно від часу перерви в наданні Послуг. Упущена вигода Абонента відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

4.2 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

4.3 Виконавець не відповідає за вміст інформації, що передається Абонентом по мережі Інтернет.

4.4 Абонент самостійно відповідає за вміст інформації, що передається ним або іншою особою під даними Абонента по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним особам, державі або етичним принципам суспільства.

4.5 Абонент переймає на себе повну відповідальність та ризики, зв’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Абонентові за допомогою Послуг Виконавця.

4.6 Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна та пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Абонента. Реєстратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що вчинили крадіжку та що заподіяли збиток Абонентові. Абонент самостійно вирішує в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів, з метою залучення винних до встановленої законом відповідальності та відшкодування за їх рахунок заподіяного йому збитку.

4.7 Сторони зобов’язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль та ім’я) Абонента.

5. Припинення доступу до Послуг

5.1 Виконавець може припинити надання Послуг Абонентові, або припинити договірні відносини з Абонентом в однобічному порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, до частини Послуг або будь-якій додатковій Послузі в рамках основної Послуги у випадку, якщо Абонент залучений у дії, що порушують правила та норми користування Послугою, викладені в даному Договорі.

5.2 При неодноразовому або злісному порушенні Регламенту надання Послуг, Виконавець має право без попередження припинити надання Абонентові Послуг.

5.3 У випадку дострокового припинення надання Послуг або розірвання Договору протягом 14 календарних днів з моменту підписання даної угоди, Виконавець повертає кошти за винятком сум по оплаті Послуг, якими Абонент скористався з моменту укладання Договору, сум по оплаті Послуг реєстрації доменних імен, сум по оплаті випуску SSL сертифікатів, сум по оплаті ліцензій на ПЗ, а також банківської комісії при одержанні/поверненні засобів. У випадку дострокового розірвання даного Договору зі сторони Абонента або припинення користування Послугами у період з 15 календарного дня включно від підписання даного Договору, Виконавець не компенсує та не повертає кошти Абоненту за використаний та не використаний період дії Послуг.

5.4 Якщо припинення надання Послуг, їх частини або будь-якої додаткової Послуги в рамках основної Послуги відбулося на підставі п. 5.1 даного Договору, абонентська плата за використаний та не використаний період дії Послуг Абоненту не повертається й не компенсується.

5.5 При припиненні надання Послуг Виконавець не несе відповідальності за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Абонента доступу й за можливі наслідки, що виникли в результаті такого попередження або його відсутності.

6. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його підписання. До таких обставин відносять: аварії, що спричинили порушення цілісності мережі провайдеру; відключення електроживлення активного устаткування мережі провайдеру; стихійні лиха; природні й промислові катастрофи; терористичні акти; воєнні дії; цивільні безладдя; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження відносно діяльності сторін за даним Договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені й унеможливлюють виконання зобов’язань сторін за Договором.

6.2 Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

6.3 При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, строк виконання сторонами таких зобов’язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу необхідного для усунення їхніх наслідків, але не більше 60 (шістдесятьох) календарних днів. У випадку, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більше зазначеного строку, або коли при їхньому настанні обом сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього строку, сторони зобов’язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання даного Договору або його припинення без відшкодування збитків. При цьому Виконавець зобов’язується повернути Замовникові невикористані за Договором кошти.

7. Порядок розгляду претензій та суперечок

7.1 Претензії Абонента по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ти календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Абонента складає 10 днів з моменту належного повідомлення.

7.2 Для вирішення технічних та юридичних питань при визначенні провини Абонента в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

8. Інші умови

8.1 У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених у цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

9. Момент укладення Договору, термін його дії, порядок зміни та розірвання

9.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його прийняття та діє протягом усього періоду користування Послугами Виконавця.

9.2  У разі дострокового припинення дії цього Договору, Виконавець, при наданні Абонентом відповідних документів не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку надання Послуги, проводить повернення останньому грошових коштів, які не були витрачені Абонентом на будь-які сервіси та Послуги Виконавця. Повернення грошових коштів не проводиться, якщо Договір припинений внаслідок порушення Абонентом умов п. 2. цього Договору. Кошти, які до моменту дострокового припинення дії даного Договору були витрачені на надані Абоненту Послуги Виконавця, поверненню або частковій компенсації не підлягають.

9.3 З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

9.4 Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов’язану з цим Договором і зобов’язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов’язань.

9.5 Договір залишається в силі у разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи зміну власника, організаційно-правової форми та ін., а також паспортних, контактних та інших даних Абонента – фізичної та юридичної особи.

10. Порядок вирішення суперечок

10.1 Суперечки та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.